accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah

Aktuality

Štúdium na FAD - dobrá voľba
Štúdium na FAD - dobrá voľba

Štúdium na FAD

Fakulta architektúry a dizajnu STU je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vzdelávanie je založené na výskume a prepojené s praxou.  Absolventi patria k top odborníkom. Na hodnotenie štúdia sa používa kreditný systém. Na týchto stránkach nájdete prehľad odborov a programov štúdia, harmonogram školského roku, rozvrhy, oznamy študijného oddelenia a ďalšie informácie relevantné pre študentov.

Veda a výskum

Výskum na Fakulte architektúry a dizajnu STU je zameraný najmä na experimentálne a univerzálne a navrhovanie, na navrhovanie ekologickej a udržateľnej architektúry, na nové prístupy vo výučbe, na hodnotenie vplyvov rozvojových zámerov na kvalitu sídelného i prírodného prostredia a na problematiku kultúrnej udržateľnosti.

Svoje vedecké výstupy predstavuje fakulta v publikáciách či na konferenciách
Svoje vedecké výstupy predstavuje fakulta v publikáciách či na konferenciách
Svoje vedecké výstupy predstavuje fakulta v publikáciách či na konferenciách
Svoje vedecké výstupy predstavuje fakulta v publikáciách či na konferenciách
UrbanMarket - príklad akcie FAD STU pre verejnosť
UrbanMarket - príklad akcie FAD STU pre verejnosť

Služby, spolupráca

Fakulta architektúry a dizajnu STU spolupracuje so samosprávami, firmami i jednotlivcami - typicky formou spracovania študentských projektov, organizáciou workshopov, prostredníctvom grantových projektov či konkrétnymi projektovými riešeniami cez Bellušove ateliéry. Poskytuje aj iné služby, napríklad rôzne kurzy, celoživotné vzdelávanie, konzultácie či využitie priestorov VVVC v Banskej Štiavnici. 

Študuj čo ťa zaujíma

Vyberte si z našej ponuky študijných programov:

Fakulta v číslach

800
študentov
270
absolventov ročne
93 %
uplatnenie absolventov
1200 €
priemerný plat absolventa